top of page

Teemat

Jonosta hoitoon

Tällä hetkellä aikaa omalle lääkärille joutuu odottamaan aivan liian pitkään. Vaivat harvoin paranevat odottelemalla.

Anniinan ratkaisut:

 • Jos hyvinvointialue ei pysty järjestämään lakisääteisiä palveluita määräajassa, tulee sen antaa asiakkaalle palveluseteli. Palveluseteleihin liittyvät käytännöt ja ohjeistukset tulee tehdä helpoksi.

 • Ihmiset eivät sairasta vain virka-aikana. Hoitoon tulee päästä myös klo 16 jälkeen.

 • Etävastaanottoja ja yleensäkin erilaisia mahdollisuuksia asioida digitaalisesti tulee lisätä.

Turvataan riittävä henkilöstö

Sote-uudistus ei ole mitään ilman terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisia. Nyt on viimeistään aika miettiä, miten hyvinvointialueelle saadaan turvattua riittävä määrä asiantuntevaa henkilökuntaa. Vantaa on kamppaillut pitkään henkilöstöpulaa vastaan.

Anniinan ratkaisut:

 • Panostetaan hyvinvointialueen vetovoimaan

 • Annetaan ammattilaisille enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä

 • Kannustetaan kouluttautumiseen

 • Mahdollistetaan erilaisia urapolkuja

 • Kehitetään ja inhimillistetään johtamista. Työntekijät nähdään muutenkin, kuin resurssina

Annetaan apu ja tuki varhain

Tutkitusti kustannustehokasta ja inhimillistä on panostaa varhaiseen vaiheeseen siis aikaan, jolloin asiakkuutta sosiaali- tai terveydenhuoltoon ei ole vielä syntynyt. Tätä elämää eletään työpaikalla, koulussa, harrastuksissa ja kotona. Jos kuitenkin asiakkuus sote-palveluihin syntyy, tulee apua tarjota ajoissa.

Anniinan ratkaisut:

 • Perheiden varhaiseen tukeen panostetaan. Äitiysneuvolaan lisätään psykiatristen sairaanhoitajien ja fysioterapeuttien määrää. Lapsiperheiden kotipalvelusta annetaan enemmän tietoa kuin nykyisin. Kotipalveluun lisätään resursseja ja tätä kautta poistetaan osittain siihen liittyvää stigmaa.

 • Psykiatrisen sairaanhoitajan vakansseja lisätään. Ajanvarauksen voi tehdä ilman lähetettä.

 • Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanottoja lisätään. Heiltä saa neuvontaa mm. painonhallintaan ilman lähetettä.

 • Fysioterapeutin ensiarvioon pääsee ilman lähetettä.

 • Sote näkyy ja kuuluu. Hyvinvointikeskusten lisäksi henkilökunta jalkautuu keskeisille paikoille mm. Pop up -pisteisiin antamaan keskusteluapua ja mittamaan keskeisiä hyvinvointiarvoja.

 • Suun terveydenhuoltoon lisätään suuhygienistien tekemät 30-vuotiaiden määräaikaistarkastukset

bottom of page